Hình ảnh máy bay chiến đấu Myhobby vừa chuyển về phục vụ khách hàng

Toàn bộ máy bay được sản xuất bởi Hãng Air Force 1 với license được cho phép bởi các nhà sản xuất.

Mời cả nhà tham khảo hình chụp bày trí tại văn phòng, chi tiết giá được đưa ra tại website.